2,600 ปีแห่ง อนัตตลักขณ​สูตร และการเกิด​ขึ้นของพระ​อรหันตสาวก​เป็นครั้งแร​กของโลก ถึง 5 องค์ในวันนี้

วันนี้ วันแรม ๕ ค่ำเดือน ๘๘ ปีสัมพุทธชยันตี
ขอเชิญทุกท่านปฏิบัติบูชาด้วยการสวดมนต์และพิจารณาธรรมลักษณะแห่ง "อนัตตา" ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศไว้เป็นครั้งแรกมาจนครบวาระ 2,600 ปีในวันนี้
และทำให้เกิดมีพระอรหันตสาวกเกิดขึ้นพร้อมกัน ๕ องค
์แรกของโลก
2,600 years of the First Five Arahants

การสาธยายพระไตรปิฎกย่อมมีอานิสงส์มาก เพราะทำให้ได้ศึกษาและสืบต่อภาษาปาฬิ อันเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าที่ทรงไว้ซึ่งพระธัมม์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์
ขอทุกท่านได้น้อมความเพียรจากการเปล่งเสียงสา
ธยายพระไตรปิฎก อนัตตลักขณสูตร นี้ ถวายเป็นปฏิบัติบูชาเนื่องในวาระครบรอบ 2,600 ปี แห่งการประกาศสัจจธัมม์แสดงลักษณะแห่ง "อนัตตา" ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการเกิดขึ้นของพระอรหันตสาวกเป็นครั้งแรกของโลก ถึง 5 รูป ในวันนี้
  

อนัตตลักขณสูตร จากพระไตรปิฎก
https://docs.google.com/open?id=0B6-U51-jQfloV3pJNE82b3dwbDA


สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิฯ
ขออนุโมทนาและเจริญพร
พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส


เขียนเมื่อ 8 สิงหาคม 2555 | อ่าน 3036
เขียนโดย

       
 
 
  อ่าน ธรรมะวันนี้ อื่นๆ
 
เปรต วิบากกรรมของผู้ยุยงให้คนอื่นแตกแยก
เปรต วิบากกรรมของผู้ยุยงให้คนอื่นแตกแยก พระพุทธศาสนากล่าวถึงวิบากกรรมของคนที่ชอบพูดยุยงให้คนอื่นแตกแ
30/08/2565
เปิดอ่าน 6838
 
ซื่อสัตย์
เรือลำนั้นชื่อ ซื่อสัตย์
09/10/2564
เปิดอ่าน 4276
 
"ปรุง เปลี่ยน ปรับ ขยับขยาย"
"ปรุง เปลี่ยน ปรับ ขยับขยาย" พระเทพปฎิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต กทม
13/01/2563
เปิดอ่าน 5883
 
นางฟ้าตกสวรรค์
โลกมนุษย์​ ยาวนานจริงหรือ​ อย่าประมาทในการทำความดี
06/10/2562
เปิดอ่าน 9137
 
สาธุ​ คืออะไร?
สาธุ
18/04/2562
เปิดอ่าน 5616
 
ธรรมชาติแมงป่อง
ธรรมชาติแมงป่อง
14/04/2562
เปิดอ่าน 5046
 
เต่าตาบอด
เต่าตาบอด​ 100ปี​ ยื่นคอขึ้นเหนือน้ำให้ลอดแอก​ยากยิ่งนัก
02/02/2562
เปิดอ่าน 5224
 
งูกับการสวดมนต์
งูกับการสวดมนต์
20/06/2561
เปิดอ่าน 5436
 
ลอยกระทง
ลอยกระทง เป็นประเพณีสำคัญที่ชาวไทยสืบทอดกันมาช้านานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
03/11/2560
เปิดอ่าน 6220
 
เปิดกลโกง กับคนโกง 8 จำพวกในพระไตรปิฎก
เปิดกลโกงกับคนโกง 8 จำพวกในพระไตรปิฎก ประเภทของคนโกงถูกเตือนแล้วโกรธ ไม่ใช่โกงเงินทอง แต่โกงความดี
01/11/2560
เปิดอ่าน 5749
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th