๔๐๒ โครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอ
และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ดำเนินโครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”
เพื่อการรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา เพื่อแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในผู้ปกครอง
ส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน อีกทั้งส่งผลระยะยาวให้นักเรียนกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่
ที่เริ่มดื่มตั้งแต่อายุยังน้อย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ในพิษภัย
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด รวมทั้งได้ทำหน้าที่ลูกกตัญญู ช่วยให้คนในครอบครัวงดเหล้าครบพรรษาหรือตลอดไป

จึงขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
และรายงานผลการทำกิจกรรมตลอดเข้าพรรษา ๓ เดือน ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
สามารถดาวน์โหลดสื่อกิจกรรมและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com

เอกสารเพิ่มเติม ๑ หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เอกสารเพิ่มเติม ๒ คู่มือโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (266.47 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (875.21 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (5.69 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (1.76 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (1.38 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? (554.59 kb)

เขียนเมื่อ 5 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 21224
เขียนโดย กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (สนก. สพฐ.)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๕๒.เกียรติบัตรผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
22/03/2567
เปิดอ่าน 1366
 
๔๕๑. ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบเอกสาร)
20/03/2567
เปิดอ่าน 10066
 
๔๕๐. วนกลับมาอีกครั้ง! การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ระดับประเทศ)
15/01/2567
เปิดอ่าน 24710
 
๔๕๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
ร่างรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ดังแนบ
08/12/2566
เปิดอ่าน 2583
 
๔๕๐. เชิญชวนข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม"
01/12/2566
เปิดอ่าน 2374
 
๔๔๙.เกียรติบัตรโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 322371
 
๔๔๘. เกียรติบัตรผลงานสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
24/11/2566
เปิดอ่าน 5362
 
๔๔๗. ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕
23/11/2566
เปิดอ่าน 2645
 
๔๔๖. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน หลักสูตรออนไลน์ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" รุ่นที่ 7
20/11/2566
เปิดอ่าน 3252
 
๔๔๕. ประกาศผลภาพยนตร์สั้น "วัยใส หัวใจวิถีพุทธ"
06/11/2566
เปิดอ่าน 4155
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th