ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565 (12/09/2565)
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (16/01/2564)
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10 (02/04/2562)
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1 (04/06/2561)
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (11/09/2560)
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (27/02/2560)
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2 (14/02/2560)
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (16/01/2560)
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา (02/11/2559)
เอกสารการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗
เอกสารการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗ (17/09/2559)
การดำเนินงานตามเงื่อนไขการรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖
การดำเนินงานตามเงื่อนไขการรับรางวัล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ (24/02/2559)
หลักสูตรอบรมครู วิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๖ ตาม เงื่อนไขการรับรางวัล
หลักสูตรอบรมครู วิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๖ ตาม เงื่อนไขการรับรางวัล (13/01/2559)
โครงการปฏิบัติธรรม สำหรับผู้บริหาร ครู โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (01/12/2558)
ดาวโหลดเอกสารเงื่อนไขการรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๖
ดาวโหลดเอกสารเงื่อนไขการรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๖ (25/09/2558)
กำหนดการสัมมนารับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๖
กำหนดการสัมมนารับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๖ (07/09/2558)
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำกับวิทยฐานะผอ.เชี่ยวชาญ
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ผอ.โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ซึ่งกำลังจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผอ.เชี่ยวชาญ (07/07/2558)
ประกาศรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธร่วมคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖
ประกาศการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่น ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (02/04/2558)
ทำเนียบพระนิเทศวิถีพุทธ รุ่นที่ ๒
ทำเนียบพระนิเทศวิถีพุทธ รุ่นที่ ๒ อบรมเมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (26/03/2558)
ข้อควรปฏิบัติในการเข้ารับการอบรมพระนิเทศวิถีพุทธ
ข้อควรปฏิบัติในการเข้ารับการอบรมพระนิเทศวิถีพุทธ พระนิเทศวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (17/03/2558)
ประกาศรายชื่อพระผู้เข้ารับการอบรมพระนิเทศ รุ่น ๒
ประกาศรายชื่อพระผู้เข้ารับการอบรมพระนิเทศ รุ่น ๒ อบรมวันที่ ๒๔ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ (17/03/2558)
ประกาศรับสมัครพระภิกษุเป็นพระนิเทศวิถีพุทธ รุ่นที่ ๒(เพิ่มเติม)
ประกาศรับสมัครพระภิกษุเป็นพระนิเทศวิถีพุทธ รุ่นที่ ๒ (16/02/2558)
ให้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 5 รายงานการเปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
ขอให้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 5 รายงานการเปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ตามเอกสารแนบนี้ (03/10/2557)
การเตรียมตัวเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๕
การเตรียมตัวเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๕ (10/09/2557)
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น ๕ โปรดติดต่อกลับด่วน
โรงเรียนที่ได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น ๕ โปรดติดต่อกลับด่วน ก่่อนวันที่ 11 กันยายน (08/09/2557)
ประกาศรายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (08/09/2557)
คัดเลือก 100 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5
คัดเลือก 100 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 (07/09/2557)
คัดเลือก 100 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5
คัดเลือก 100 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 (07/09/2557)
กำหนดวันคัดเลือก 100 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ปี 2557
กำหนดวันคัดเลือก 100 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ปี 2557 วันที่ 6-7 กันยายน 2557 (28/08/2557)
กิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๕
กิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๕ (18/08/2557)
รายชื่อโรงเรียนสมัครเข้าร่วมคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๕
รายชื่อโรงเรียนสมัครเข้าร่วมคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๕ จำนวน ๑๔๑ โรงเรียน (18/08/2557)
ทำเนีบพระนิเทศวิถีพุทธ
เพื่องานพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธอย่างเป็นระบบ (21/02/2557)
หนังสือเยี่ยมเยียนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ๒๒ - ๒๓
22.วัดห้วยเสือ(มงคลประชาสรรค์) 23.วัดบ้านพระ (16/02/2557)
หนังสือเยี่ยมเยียนโรงเรียนวิถีพุทธชั้้นนำ ๑๕ - ๒๑
15.ศิริมังคลาจารย์ 16.บ้านโคกยาง 17.บ้านป่าเหว 18.บ้านแก่ง 19.บ้านหนองโพธิ์ 20.บ้านโนนแดง 21.บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฏร์รัฐผดุง (16/02/2557)
หนังสือเยี่ยมเยียนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ๘ -๑๔
8.บ้านดงเจริญ 9.นาสวรรค์พิทยาคม 10.วัดบ้านแพง (จัตุคามสำราญวิทยา) 11.วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) 12.วัดแหลมฟ้าผ่า 13.บางเลนวิทยา 14.วัดห้วยเรียงใต้ (16/02/2557)
หนังสือเยี่ยมเยียนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ๑ - ๗
1.บ้านหลุมหิน 2.โคกสูง 3.บางซ้ายวิทยา 4.วัดโบสถ์ 5.วัดแสงมณี 6.สังขะ 7.อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ (16/02/2557)
รับประกาศณียบัตรพระนิเทศวิถีพุทธและผู้เข้าร่วมประชุม
พระนิเทศวิถีพุทธ ผู้เข้าประชุม ยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร ให้ติดต่อ พระอาจารย์ณรงค์เดช อธิมุตฺโต (25/01/2557)
ข้อปฏิบัติ,สิ่งที่ต้องเตรียมและการเดินทาง
ข้อปฏิบัติและสิ่งที่ต้องเตรียม การประชุมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ (09/01/2557)
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น ๓ (รุ่นเพิ่มเติม)
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น ๓ (รุ่นเพิ่มเติม) (09/01/2557)
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประชุม ฯ(เพิ่มเติม)
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประชุม ฯ(เพิ่มเติม) (09/01/2557)
ดาวโหลดใบสมัครเป็นพระนิเทศวิถีพุทธและใบเขียนบทความการศึกษาเชิงพุทธ ในทัศนของข้าพเจ้า
ใบสมัครเป็นพระนิเทศวิถีพุทธและใบเขียนบทความการศึกษาเชิงพุทธ ในทัศนของข้าพเจ้า สำหรับพระภิกษุ (28/11/2556)
รายชื่อ โรงเรียน ที่ได้รับทุนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔
รายชื่อ โรงเรียน ที่ได้รับทุนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔ (28/11/2556)
ดาวโหลดใบกรอกแผนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2556
แผนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2556 (28/11/2556)
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำเข้าร่วมโครงการรุ่นละ ๔๐ โรงเรียน จำนวน ๓ รุ่น รวม ๑๒๐ โรงเรียน
รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ม.ค.๕๗ ณ มจร (26/11/2556)

ทั้งหมด 65 รายการ 1 / 1
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th