๖๐. เชิญ โรงเรียน ร่วมงาน MCU Contest. (แบบตอบรับ ขยายเวลาถึงวันที่ 2 ก.ย. 56) ค่ะ
วันที่ 17 ก.ย. 56 ฤกษ์ดีเทศน์มหาชาติ เวลา 08.29 น. และรับประทานอาหารร่วมกัน (15/08/2556)
๕๙.การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ ๔
ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธหรือผู้เกี่ยวข้องของทุกเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกโรงเรียน วิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔ ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ รายละเอียดตามแนบ (13/08/2556)
๕๘. ขอให้ส่งข้อมูลการประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรมให้ครบถ้วนทุกใบ
ด้วยการประกวดการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม มีผู้ให้ความสนใจมาก... (08/07/2556)
๕๗. โครงงานคุณธรรมฯ ภาคอีสาน เตรียม Start
*** ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม(มูลนิธิเปรม) Download ไฟล์ชื่อ The contest ค่ะ (01/07/2556)
๕๖. "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อ แม่ เลิกเหล้า" (แจ้งเพิ่มเติมหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว๕๐๘)
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับ สพฐ. ..... ***ไฟล์ pdf. ที่ไม่ชัดเจนเปลี่ยนเป็นไฟล์wordแล้วค่ะ*** (28/06/2556)
๕๕. มจร. จัดประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี (update)
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (18/06/2556)
๕๔. อริยะสร้างได้ในโรงเรียนวิถีพุทธ ๔๐๐ คน
สนก.จัดอบรมให้ ณ เสถียรธรรมสถาน ซอยรามอินทรา 55 (วัชรพล) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร.02 501 6697 (05/06/2556)
๕๓. การเดินทางไปที่พัก ประชุมวิถีพุทธเน้นจิตอาสา
ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม (30/05/2556)
๕๒.๑ เรื่องแก้ไขเกี่ยวกับ "แบบตอบรับ" โครงงาน ๔ ค่าย ๔ ภูมิภาค
แบบตอบรับจะมีหมายเหตุ:คือให้เตรียม รายงาน,แผ่นพับ, แผ่นป้าย,สรุปย่อ,CD นั้น *ไม่ต้องเตรียมแล้วค่ะ* (27/05/2556)
๕๒. หนังสือราชการ(ด่วนที่สุด) ค่ายโครงงานคุณธรรม ฯ
เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ระดับประถมศึกษา เพื่อแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสิ่งเสพติด ๔ ค่าย ๔ ภูมิภาค (22/05/2556)
๕๑. หนังสือราชการ(ด่วนที่สุด) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บางมูลนากโมเดล
ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิต ระหว่างวันที่ 18-21 มิ.ย. 56 (21/05/2556)
๕๐. "สพฐ. จับมือกับสคล. จัดค่ายโครงงานคุณธรรมระดับประถมศึกษา"
*หมายเหตุ: ค่ายที่ 4 (ภาคเหนือ) ข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ ณ วันที่21 พ.ค. 56 (16/05/2556)
๔๙.โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2556
***ประกาศผลการประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2556 (24/04/2556)
๔๘. อบรมผลิตสื่อความดีปีที่ 6
ข่าวด่วน!!! (รายงานผลการประกวดการผลิตสื่อคุณธรรม) (19/04/2556)
๔๑. การประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระสังคมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒
ลำดับ และ กำหนดการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ วันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สาระสังคมศึกษาฯ ดังแนบ (22/01/2556)
๔๐. ประกาศผลสื่อคุณธรรมอย่างไม่เป็นทางการ
สามารถดาวน์โหลดประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการได้ ดังไฟล์ที่แนบ (21/01/2556)
๓๙. เชิญชวนเป็นนักเขียนวิถีพุทธ
ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารโรงเรียนวิถีพุทธ รู้ตื่นและเบิกบาน (14/01/2556)
๓๑ ขยายเวลารับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
ด่วนที่สุด ตามที่สนก. แจ้งสารที่ ๓๐ นั้น บัดนี้ มีการขยายเวลาการรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓ (29/08/2555)
๓๐. ข่าวด่วน สพฐ ร่วมกับ มจร คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
๓๐ ข่าวด่วน สพฐ ร่วมกับ มจร คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓ ............... (15/08/2555)
๒๙. จากที่นักเรียนเข้าค่ายสุดยอดผู้นำผลิตสื่อความดี ในหัวข้อ ธรรมมาตา อ้อมกอดมารดาคือธรรม
จากที่นักเรียนเข้าค่ายสุดยอดผู้นำผลิตสื่อความดี ในหัวข้อ ธรรมมาตา อ้อมกอดมารดาคือธรรม ณ มหาวิทยาลัย. (06/08/2555)
๒๘. เชิญโรงเรียนวิถีพุทธกลุ่มเดิม (ร่วมงานแถลงข่าวสวนกระแสเสื่อม)
ขอเชิญชมรมโรงเรียนวิถีพุทธ พุทธชยันตีแห่งประเทศไทย ที่เคยมาร่วมงานแถลงข่าวสวนกระแสเสื่อม.... (23/07/2555)
๒๗ ประกาศชื่อกลุ่มนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้มาเข้าค่ายผลิตสื่อคุณธรรม
ต่อจาก จดหมายฉบัยที่ ๑๙ ที่ ส น ก เปิดรับสมัครกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาให้ส่งสื่อที่ผลิตเองหัวข้อ.... (23/07/2555)
๒๖. VDO งานแถลงข่าวโรงเรียนวิถีพุทธ สวนกระแสเสื่อม
ตามที่ชาวคณะชมรมโรงเรียนวิถีพุทธ พุทธชยันตีแห่งประเทศไทยมีตัวแทนจาก สพม สพป ครบทุกภาค ประมาณ ๘๐ .... (12/07/2555)
๒๕. โครงงานคุณธรรมภาคอิสานโปรดอ่าน
ตามที่ทราบแล้วว่าจะมีการคัดเลือกระดับภาคอิสาน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ .. (11/07/2555)
๒๔. VDO สรุปการจัดงานเปิดบ้านนวัตกรรม 2012
ตามที่ สนก.จัดงานเปิดบ้านไปเมื่อ ๕-๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้น ได้จัดทำสรุปภาพการจัดงาน ความยาว๑๐ นาที (11/07/2555)
๒๓. โรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสา
เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนวิถีพุทธ จำนวนหนึ่งจากทุกเขตพื้นที่การศึกษาได้มาพบกันโดยการเชิญ.... (19/06/2555)
๒๒. ธนาคารออมสินจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพิจารณาผลงานประกวด โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕
ธนาคารออมสินจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพิจารณาผลงานประกวด โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น..... (18/06/2555)
๒๑. ข้อคิดเห็นกรรมการส่วนกลางงานศิลปหัตกรรม
กลุ่มคุณธรรม ฯ สนก สพฐ. ได้รับผิดชอบช่วยจัดงานศิลปหัตถกรรม....... (18/06/2555)
๒๐. ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ
๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ ในโอกาสที่โรงเรียนวิถีพุทธย่างสู่ปีที่9 สพฐได้กำหนดแนวทาง ๒๙ประการ ... (08/06/2555)
๑๙. มหาวิทยาลัยรังสิต ธนาคารออมสิน และ สนก.สพฐ. จะร่วมมือกันจัดอบรมการผลิตสื่อคุณธรรม
เดือนสิงหาคม ม.รังสิต ธนาคารออมสิน และ สนก.สพฐ. จะร่วมมือกันจัดอบรมค่ายการผลิตสื่อคุณธรรม.......... (04/06/2555)
๑๘. อบรมจิตวิิญญาณครู รุ่นที่ ๑-๑๑
จิตวิญญาณครู เป็นอีกเรื่องที่เมื่อฟื้นขึ้นมา หรือให้มีอยู่ในครูตลอด เด็กจะมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้..... (29/05/2555)
๑๗. ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ เปิดบ้านนวัตกรรม
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สพฐ. กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ เปิดบ้านนวัตกรรม Educational Innovation .. (24/05/2555)
๑๖. โรงเรียนวิถีพุทธ สวนกระแสเสื่อม ออก ช่อง ๓
จากการประชุมผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม..... (23/05/2555)
๑๕. ขอรับธงพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี
ข่าวภาคค่ำ ช่อง๑๑ วันที่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กล่าวว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดทำธงสัญญลักษณ์... (21/05/2555)
๑๔. โรงเรียนวิถีพุทธ สวนกระแสเสื่อม
ในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีการตรัสรู้ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ โรงเรียน (18/05/2555)
๑๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
๑๔ ถึง๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่วัดไร่ขิง สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส ร่วมกับชมรมโรงเรียนวิถีพุทธ... (14/05/2555)
๑๒. กรรมการทุนออมสิน จากออมสิน๑เดียวก็พอ
หลายสพป/สพม คงเตรียมเรื่องกรรมการทุนออมสินกันแล้ว ขอเรียนว่ากรรมการในระดับเขต และภาคสงฆ์....... (03/05/2555)
๑๑. อยากเข้าใจเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธ
หลายคนถามมาว่าโรงเรียนวิถีพุทธมีหลักคิดอย่างไร ถามมาทั้งครูใหม่ ครูเก่า ศน.อยากเอาไปอบรมครู.... (03/05/2555)
๑๐. มูลนิธิยุวทูตความดี
สพฐ.กับ มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกันคัดเลือก โรงเรียน ๖ แห่งจาก ๘๔ แห่ง..... (27/04/2555)
๙. ทักทายกันอีกครั้งก่อนนะคะ
เราจะมีข่าวสารการเคลื่อนไหว บอกกล่าวท่านอย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ เรื่อง ภายในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ... (27/04/2555)
๘.งานวัดลอยฟ้า
องค์กรชาวพุทธ หลายแห่งร่วมกันจัดงานวัดลอยฟ้า ณ สยามพารากอน ชั้น ๕ วันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ... (27/04/2555)
๗. ชวนเขียนเรื่องดีๆให้ครูทั่วประเทศรับรู้
เรื่องดีๆ ที่โรงเรียนของเรา เรื่องที่ใครรู้ก็ชื่นใจ ใครรู้ก็อนุโมทนา สามารถเป็นกำลังใจให้คนที่..... (20/04/2555)
๖. โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2555 (ทุนออมสิน)
ทุนออมสินของปี 2555 เริ่มต้นแล้วนะคะ จำนวนเหมือนเดิม คือ โรงเรียน ๓๘ ทุน ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นักเรียน. (19/04/2555)
๕. การรายงานผลการเรียนรู้ สื่อ DVD
แบบรายงานผลการเรียนรู้ สื่อ DVD...... (18/04/2555)
๔. ป้ายหน้าโรงเรียน
ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ขณะที่นั่งรถไปนั้น ได้เห็น (17/04/2555)
๓. สนก.จัดอบรมหลักสูตรอริยะสร้างได้ในโรงเรียนวิถีพุทธ
สนก.จัดอบรมหลักสูตรอริยะสร้างได้ในโรงเรียนวิถีพุทธ ที่เสถียรธรรมสถาน แม่ชีศันสนีย์ ๓ รุ่น วันที่ ๑๒-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ (11/04/2555)
๒. ปฏิทินงานโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ปฏิทินงานโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และปฏิทินภาคอีสาน (02/04/2555)
๑. ทักทายกันก่อนนะคะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ต่อเนื่องมา เป็นระยะ.. (30/03/2555)

ทั้งหมด 463 รายการ 5 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th