คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,499)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,668)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,032)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)
    นราธิวาส (50)
    ปัตตานี (51)
    พัทลุง (214)
    ยะลา (44)
    สงขลา (216)
    สตูล (49)

รวม 23,628 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 15/04/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
สงขลา
สพม.สพม. สงขลา สตูล  6 กรกฎาคม 2566 14:07:02
2   บ้านนาลึก
สงขลา
สพป.สงขลา เขต2 27 มิถุนายน 2566 14:23:02
3   บ้านโคกทราย
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 มิถุนายน 2566 11:16:23
4   โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 19 มิถุนายน 2566 10:28:52
5   โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร
ปัตตานี
สพม.สพม. ปัตตานี  6 เมษายน 2565 10:10:52
6   โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 24 มีนาคม 2565 08:46:49
7   อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต1 22 ตุลาคม 2564 14:15:29
8   บ้านควนหินแท่น
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 16 สิงหาคม 2564 18:51:08
9   บ้านท่าเนียน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 29 มิถุนายน 2564 15:29:26
10   โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 17 มิถุนายน 2564 10:41:27
11   โรงเรียนวัดเกษมรัตน์
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 10 มิถุนายน 2564 11:00:02
12   โรงเรียนบ้านแหลมดิน(หัสนันท์อุปถัมภ์)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 9 มิถุนายน 2564 11:32:37
13   โรงเรียนคลองแดนวิทยา
สงขลา
สพม.สพม. สงขลา สตูล  8 มิถุนายน 2564 17:25:26
14   โรงเรียนวัดควนเพ็ง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 4 มิถุนายน 2564 09:47:32
15   โรงเรียนบ้านท่านางพรหม(ธนาคารกรุงเทพ ๘)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 7 เมษายน 2564 20:17:28
16   โรงเรียนบ้านควนโคกยา
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 31 มีนาคม 2564 09:27:04
17   บ้านด่านโลด
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 26 กุมภาพันธ์ 2564 10:36:15
18   วัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎร์ศึกษา)
สงขลา
สพป.สงขลา เขต1 23 กุมภาพันธ์ 2564 13:20:49
19   โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 กุมภาพันธ์ 2564 11:31:01
20   โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 กุมภาพันธ์ 2564 11:18:05
21   โรงเรียนบ้านต้นสน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 25 ธันวาคม 2563 13:51:41
22   โรงเรียนวัดเขาวงก์
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 27 พฤศจิกายน 2563 17:43:56
23   โรงเรียนบ้านไสนายขัน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 15 กันยายน 2563 21:07:08
24   โรงเรียนวัดโรจนาราม
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 31 สิงหาคม 2563 10:21:46
25   โรงเรียนวัดท่านางพรหม
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 13 กรกฎาคม 2563 09:32:38
26   โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
พัทลุง
สพม.สพม. พัทลุง  4 พฤษภาคม 2563 14:30:59
27   โรงเรียนพัฒนศึกษา
สงขลา
สพป.สงขลา เขต2 3 พฤษภาคม 2563 09:47:01
28   โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ยะลา
สพป.ยะลา เขต3 26 เมษายน 2563 09:06:45
29   โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 16 เมษายน 2563 16:56:40
30   โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์
สงขลา
สพป.สงขลา เขต1 13 กันยายน 2562 13:14:13
31   โรงเรียนบ้านเกาะโคบ
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 23 สิงหาคม 2562 16:06:43
32   โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง
สงขลา
สพป.สงขลา เขต1 8 มิถุนายน 2562 11:32:29
33   บ้านหนองนายขุ้ย
สงขลา
สพป.สงขลา เขต2 2 มิถุนายน 2562 00:28:07
34   โรงเรียนบ้านเทพราช
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 8 พฤษภาคม 2562 12:00:06
35   โรงเรียนวัดลอน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 15 มีนาคม 2562 14:53:24
36   นิคมพัฒนาผัง ๖ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล)
สตูล
สพป.สตูล เขต5 17 สิงหาคม 2561 16:14:31
37   โรงเรียนบ้านวังบวบ
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 6 สิงหาคม 2561 10:42:06
38   โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต2 12 มิถุนายน 2561 09:13:48
39   โรงเรียนวัดควนเผยอ
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 11 มิถุนายน 2561 09:34:40
40   โรงเรียนพัทลุง
พัทลุง
สพม.สพม. พัทลุง  14 พฤษภาคม 2561 09:26:58
41   โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3
สตูล
สพป.สตูล เขต1 30 กันยายน 2560 14:03:21
42   โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต1 23 กันยายน 2560 12:51:21
43   โรงเรียนบ้านท่าข้าม
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต1 19 กันยายน 2560 11:55:30
44   โรงเรียนบ้านโคกงู
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต2 29 มิถุนายน 2560 14:32:56
45   โรงเรียนบ้านชายคลอง
สงขลา
สพป.สงขลา เขต2 23 มิถุนายน 2560 09:21:08
46   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11
ยะลา
สพป.ยะลา เขต2 22 มิถุนายน 2560 18:45:48
47   โรงเรียนวัดบางขวน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 มิถุนายน 2560 14:50:18
48   โรงเรียนวัดประดู่ทอง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 22 มิถุนายน 2560 10:36:10
49   โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 21 มิถุนายน 2560 15:20:20
50   โรงเรียนบ้านเขาพระ
สงขลา
สพป.สงขลา เขต2 13 มิถุนายน 2560 14:57:27


ทั้งหมด 624 รายการ 1 / 13
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th