โครงการการศึกษาวิถีพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิถีพุทธการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าเว็บไซต์
อาชีวะศึกษาวิถีพุทธ
เข้าเว็บไซต์
ประชาคมวิถีพุทธ
ข้อมูลเพิ่มเติม
การฝึกอบรมวิถีพุทธ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่ายสถานศึกษาวิถีพุทธ
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ตัวอย่าง ป้ายวิถีพุทธอาชีวะ
จองการอบรมและปฏิบัติธรรม
ขั้นตอนการสมัครเป็นวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธในการส่งเสริมพัฒนาของสำนักงานพระสอนศีลธรรม และส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร.
คำแนะนำในการลงทะเบียนและกรอกข้อมูล
อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดเอกชน และการกุศล
อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดกรุงเทพมหานคร
การฝึกอบรมวิทยากรไตรสิกขา
โครงการการศึกษาวิถีพุทธ
สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095