วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
77/1
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
-
ถนน
เทศบาล7
ตำบล/แขวง
บัวใหญ่
อำเภอ/เขต
บัวใหญ่
จังหวัด
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์
30120
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-4462390 ต่อ 2
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
อีเมล์
Sunantha.m@buayai-tech.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง
2532
จำนวนห้องเรียน
20 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
30 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
600 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายสราวุธ ขันติธรรมรัตน์
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวสุนันทา มูลจันทา
อีเมล์
Sunantha.m@buayai-tech.ac.th
ไลน์ ไอดี
Joom1415
วันที่สมัคร
14 มีนาคม 2562
เปิดดู
408 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวสุนันทา มูลจันทา