วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
113
หมู่ที่
7
ตรอก/ซอย
-
ถนน
เฉลิมพระเกียรติ
ตำบล/แขวง
ท่าอ่าง
อำเภอ/เขต
โชคชัย
จังหวัด
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์
30190
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
08-0163-4546
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-4653-5922
โทรสาร
04-4935012
เว็บไซต์
www.srnr.ac.th
อีเมล์
apichat_2519@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2536
จำนวนห้องเรียน
83 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
81 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
2588 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายธนภัทร แสงจันทร์
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายอภิชาติ เมืองอินทร์
อีเมล์
apichat_2519@hotmail.com
ไลน์ ไอดี
0801634546
วันที่สมัคร
22 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดดู
82 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายอภิชาติ เมืองอินทร์