วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
156
หมู่ที่
3
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
หนองแปน
อำเภอ/เขต
กมลาไสย
จังหวัด
กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์
46130
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-3854393
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
Technologykamalasai@outlook.co.th
ปีที่ก่อตั้ง
2544
จำนวนห้องเรียน
15 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
11 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
223 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางยุวดี แจ้งสุข
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางอัมพวัน ชูศรียิ่ง
อีเมล์
Chusriying@gmail.com
ไลน์ ไอดี
0872292067
วันที่สมัคร
21 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดดู
100 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางอัมพวัน ชูศรียิ่ง