วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
ุ69
หมู่ที่
10
ตรอก/ซอย
-
ถนน
-
ตำบล/แขวง
หนองกุง
อำเภอ/เขต
น้ำพอง
จังหวัด
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์
40140
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-3306743
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-8572-0080
โทรสาร
เว็บไซต์
www.bstc.ac.th
อีเมล์
b.btech2559@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2559
จำนวนห้องเรียน
15 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
15 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
246 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ บึงมุม
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายราชันย์ คำมูล
อีเมล์
Rachun162532@gmail.co
ไลน์ ไอดี
0885720080rt
วันที่สมัคร
20 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดดู
130 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายราชันย์ คำมูล