วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
8
หมู่ที่
2
ตรอก/ซอย
บึงกุดรัง
ถนน
นาเชือก-ปอพาน
ตำบล/แขวง
นาเชือก
อำเภอ/เขต
นาเชือก
จังหวัด
มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์
44170
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-3779234
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
09-3262-7117
โทรสาร
04-3779466
เว็บไซต์
อีเมล์
sawitre.mctc@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2553
จำนวนห้องเรียน
12 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
14 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
211 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายยอด ชนไพโรจน์
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวสาวิตรี กุดกลาง
อีเมล์
sawitre.mctc@gmail.com
ไลน์ ไอดี
bimebime
วันที่สมัคร
20 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดดู
135 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวสาวิตรี กุดกลาง