วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
2
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
-
ถนน
คชสาร
ตำบล/แขวง
ช้างคลาน
อำเภอ/เขต
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด
เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์
50100
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
05-3275663 ต่อ 4111
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
05-3274715 ต่อ 4111
โทรสาร
05-3272210 ต่อ 3211
เว็บไซต์
www.ccc.ac.th
อีเมล์
info@ccc.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง
2509
จำนวนห้องเรียน
26 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
42 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
600 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสินีนาถ ศรีพงษ์คำ
อีเมล์
sinee2512.07@gmail.com
ไลน์ ไอดี
0896229631
วันที่สมัคร
20 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดดู
451 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสินีนาถ ศรีพงษ์คำ