วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
137/2
หมู่ที่
5
ตรอก/ซอย
-
ถนน
-
ตำบล/แขวง
นากลาง
อำเภอ/เขต
นากลาง
จังหวัด
หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์
39170
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-2315703 ต่อ -
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
09-2702-2074 ต่อ -
โทรสาร
04-2315703 ต่อ -
เว็บไซต์
-
อีเมล์
stec.2558@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2558
จำนวนห้องเรียน
18 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
23 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
508 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายกฤษฎิ์ จิตมาตย์
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวอรอนงค์ จำนงศิลป์
อีเมล์
chamnongsil@gmail.com
ไลน์ ไอดี
ok8885
วันที่สมัคร
20 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดดู
1098 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวอรอนงค์ จำนงศิลป์