วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
1
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
-
ถนน
เทศบาล 3
ตำบล/แขวง
สะเตง
อำเภอ/เขต
เมืองยะลา
จังหวัด
ยะลา
รหัสไปรษณีย์
95000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
07-3212338
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
phadung_yala@hotmail.co.th
ปีที่ก่อตั้ง
2524
จำนวนห้องเรียน
40 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
24 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
500 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางสมพร กิสาธร
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางณัฐชานันท์ น้อยทรงศ์
อีเมล์
phadung_yala@hotmail.co.th
ไลน์ ไอดี
08-1478-1441
วันที่สมัคร
19 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดดู
530 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางณัฐชานันท์ น้อยทรงศ์