วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
ชะมาย
อำเภอ/เขต
ทุ่งสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์
80110
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
08-6478-3104
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
Tccmu@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
จำนวนห้องเรียน
30 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
20 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
130 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
อรรถพร คณะพล
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
กาญจนา ปัญญาพิชัย
อีเมล์
ไลน์ ไอดี
วันที่สมัคร
19 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดดู
473 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
กาญจนา ปัญญาพิชัย