วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
152
หมู่ที่
7
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
ค่ายบกหวาน
อำเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
หนองคาย
รหัสไปรษณีย์
43100
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
09-3215-7655
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-2119-5586
โทรสาร
อีเมล์
ASIA_152@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2542
จำนวนห้องเรียน
12 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
11 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
200 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายวิกร รัตนวิชัย
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
น.ส.อิสยาภรณ์ มงคลสวัสดิ์
อีเมล์
ASIA_152@gmail.com
ไลน์ ไอดี
วันที่สมัคร
19 กุมภาพันธ์ 2562
เปิดดู
585 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
น.ส.อิสยาภรณ์ มงคลสวัสดิ์