วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
115
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
-
ถนน
สุริยเดชบำรุง
ตำบล/แขวง
ในเมือง
อำเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์
45000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-3511430 ต่อ -
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
ต่อ -
โทรสาร
เว็บไซต์
www.rvc.at.th
อีเมล์
boat.jam@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2519
จำนวนห้องเรียน
50 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
90 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
2000 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางยุพิน พิมศร
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายกฤษมงคล เวียงนนท์
อีเมล์
boat.jam@hotmail.com
ไลน์ ไอดี
sunny_both
วันที่สมัคร
9 มกราคม 2562
เปิดดู
334 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายกฤษมงคล เวียงนนท์