วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
54/1
หมู่ที่
11
ตรอก/ซอย
เทศบาล2
ถนน
ศรีสะเกษ-อุบล
ตำบล/แขวง
ดูน
อำเภอ/เขต
กันทรารมย์
จังหวัด
ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์
10130
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
09-5989-9151
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-9555-6040
โทรสาร
เว็บไซต์
www.chulamani.ac.th
อีเมล์
vihank7@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2547
จำนวนห้องเรียน
20 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
35 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1200 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายวิสุทธิ์ ภูติยา
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
พระวิหาญชัย อนุตฺตโร
อีเมล์
vihank7@gmail.com
ไลน์ ไอดี
vihanchai
วันที่สมัคร
5 กรกฎาคม 2561
เปิดดู
554 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
พระวิหาญชัย อนุตฺตโร