วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
86/23
หมู่ที่
-
ตรอก/ซอย
-
ถนน
สนามบิน
ตำบล/แขวง
กาฬสินธุ์
อำเภอ/เขต
เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด
กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์
46000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-3812244
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-4541-4655
โทรสาร
04-3814895
เว็บไซต์
www.kcs.ac.th
อีเมล์
kornpong@kcs.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง
2526
จำนวนห้องเรียน
32 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
22 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
580 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
ดร.กรณ์พงศ์ ดอกบัว
ตราสัญลักษณ์
แผนที่
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวธนัยนันท์ สุนทรไชยธรรม
อีเมล์
thanainun@kcs.ac.th
ไลน์ ไอดี
sounthornchai
วันที่สมัคร
1 มิถุนายน 2561
เปิดดู
507 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวธนัยนันท์ สุนทรไชยธรรม