วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชาญภรณ์เสลภูมิ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
ุ60
หมู่ที่
5
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
ขวัญเมือง
อำเภอ/เขต
เสลภูมิ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์
45120
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
08-8565-3757
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
09-2991-6352
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
pitsanu.ccu@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
จำนวนห้องเรียน
18 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
16 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
250 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายสุเทียร พรมชาติ
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายพิษณุ ภูงามนิล
อีเมล์
pitsanu.ccu@gmail.com
ไลน์ ไอดี
bester321
วันที่สมัคร
12 มกราคม 2561
เปิดดู
474 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายพิษณุ ภูงามนิล