วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
ึ77/1
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
เทสบาล 7
ตำบล/แขวง
บัวใหญ่
อำเภอ/เขต
บัว่ใหญ่
จังหวัด
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์
30120
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-4462390 ต่อ 2
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
www.b-tech.ac.th
อีเมล์
predeechanachai2@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2518
จำนวนห้องเรียน
19 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
32 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
570 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
อาจารย์สราวุธ ขนติธรรมรัตน์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
ปรีดี ชนะชัย
อีเมล์
predeechanachai2@gmail.com
ไลน์ ไอดี
วันที่สมัคร
17 กรกฎาคม 2560
เปิดดู
380 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
ปรีดี ชนะชัย