วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
114
หมู่ที่
4
ตรอก/ซอย
-
ถนน
บ้านก้านเหลืองดง-โนนตูม
ตำบล/แขวง
หนองแคน
อำเภอ/เขต
ดงหลวง
จังหวัด
มุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์
49140
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
08-3338-3259 ต่อ กรุณา
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
06-2193-3053 ต่อ กัลยรัตน์
โทรสาร
เว็บไซต์
-
อีเมล์
kvitayarat@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
จำนวนห้องเรียน
16 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
12 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
107 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางสาวกรุณา วิทยารัตน์
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวกัลยรัตน์ วงศ์กะโซ่
อีเมล์
ain_sisuga@hotmail.co.th
ไลน์ ไอดี
วันที่สมัคร
7 กรกฎาคม 2560
เปิดดู
992 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวกัลยรัตน์ วงศ์กะโซ่