วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
49
หมู่ที่
7
ตรอก/ซอย
-
ถนน
โชคชัย-เดชอุดม
ตำบล/แขวง
บ้านชบ
อำเภอ/เขต
สังขะ
จังหวัด
สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์
32150
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-4571078 ต่อ -
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
ต่อ -
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
boriboonnm@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
จำนวนห้องเรียน
29 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
59 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1259 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ หลั่งทรัพย์
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายวงศ์เจริญ ยอดทอง
อีเมล์
wongcharern2013@gmail.com
ไลน์ ไอดี
วันที่สมัคร
5 กรกฎาคม 2560
เปิดดู
234 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายวงศ์เจริญ ยอดทอง