วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
49
หมู่ที่
7
ตรอก/ซอย
-
ถนน
โชคชัย-เดชอุดม
ตำบล/แขวง
บ้านชบ
อำเภอ/เขต
สังขะ
จังหวัด
สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์
32150
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-4571078 ต่อ -
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
ต่อ -
โทรสาร
เว็บไซต์
www.sangkhaicec.ac.th
อีเมล์
sangkhaicec@yahoo.co.th
ปีที่ก่อตั้ง
2538
จำนวนห้องเรียน
63 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
50 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1708 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางนิชานาถ รักษาวงค์
อีเมล์
่jamsaimeaw.2556@gmail.com
ไลน์ ไอดี
0801500797
วันที่สมัคร
5 กรกฎาคม 2560
เปิดดู
471 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางนิชานาถ รักษาวงค์