วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
299
หมู่ที่
10
ตรอก/ซอย
-
ถนน
บุรีรัมย์-พุทไธสง
ตำบล/แขวง
คูเมือง
อำเภอ/เขต
คูเมือง
จังหวัด
บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์
31190
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
04-4699255 ต่อ -
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
06-2152-0489 ต่อ -
โทรสาร
04-4699255 ต่อ -
เว็บไซต์
www.Kutc.ac.th
อีเมล์
praphan2822@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2558
จำนวนห้องเรียน
40 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
45 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1170 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางสาวปัญฑารีย์ สำราญศิลป์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายประพันธ์ พันธ์ศรี
อีเมล์
praphan2822@hotmail.com
ไลน์ ไอดี
062-1520489
วันที่สมัคร
30 มิถุนายน 2560
เปิดดู
462 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายประพันธ์ พันธ์ศรี