วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
111
หมู่ที่
1
ตรอก/ซอย
ถนน
สตรีทิว
ตำบล/แขวง
หน้าเมือง
อำเภอ/เขต
เกาะสมุย
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์
84140
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
09-3895-6268
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
08-8757-2770
โทรสาร
เว็บไซต์
register.bbvc.ac.th/
อีเมล์
l.jirawattana.60@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
จำนวนห้องเรียน
20 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
22 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
340 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางสาวจิรวัฒนา พุ่มด้วง
อีเมล์
l.jirawattana.60@gmail.com
ไลน์ ไอดี
0938956268
วันที่สมัคร
16 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดดู
1086 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางสาวจิรวัฒนา พุ่มด้วง