วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
297
หมู่ที่
10
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อุโมงค์
อำเภอ/เขต
เมืองลำพูน
จังหวัด
ลำพูน
รหัสไปรษณีย์
51150
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
05-3091319
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
05-3091115
เว็บไซต์
www.charinrat.ac.th
อีเมล์
buddhapuan@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2557
จำนวนห้องเรียน
20 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
26 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
485 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
รศ.ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายวาฑิต พุทธปวน
อีเมล์
Topwatit.ctc@gmail.com
ไลน์ ไอดี
วันที่สมัคร
15 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดดู
263 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายวาฑิต พุทธปวน