วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

ต้องการสมัครเป็นวิทยาลัยอาชีววิถีพุทธ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ข้อมูลสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา*
ประเภทสถานศึกษา*

ที่อยู่สถานศึกษา

เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง*
อำเภอ/เขต*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1*

เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2

โทรสาร

เว็บไซต์
อีเมล์*
ปีที่ก่อตั้ง
จำนวนห้องเรียน*
จำนวนครู/อาจารย์*
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา*
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ*
โทรศัพท์*
ตราสัญลักษณ์
(jpg, gif, png ขนาดไม่เกิน 800 Kb)
แผนที่
(jpg, gif, png ขนาดไม่เกิน 800 Kb)

ข้อมูลเข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้ (username)*
(ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข 0-9 ไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร เท่านั้น เช่น vitheebuddha)
รหัสผ่าน (password)*
(ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข 0-9 ไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร เท่านั้น เช่น vitheebuddha2560)

ผู้ประสานงานโครงการ 2

ชื่อผู้ประสานงาน*
เบอร์โทรศัพท์*
อีเมล์
ไลน์ ไอดี
ย้อนกลับ