วิธีการดาวน์โหลดไฟล์ป้ายโรงเรียนวิถีพุทธจาก Google drive
กรณีเข้าระบบด้วย Google mail
คลิกขวาที่ไฟล์ แล้วเลื่อนลงมาคลิกดาวน์โหลด ดังภาพ
กรณีไม่ได้เข้าระบบด้วยอีเมล์ Google
นำเมาส์มาแตะที่ไฟล์ แล้วคลิกที่ลูกศรดาวน์โหลด ดังภาพ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู