วีดีโอโรงเรียน

 
เขาว่าหนูุเป็นบ้า2561
เขียนเมื่อ 15 กรกฎาคม 2562 | อ่าน 775
โดย โรงเรียนบ้านหนองปิด

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล
(13 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู312)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2562)

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล
(13 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู314)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2562)

วันเข้าพรรษา
(8 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู293)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2562)

สรุปกิจกรรมอบรมธรรมะ 2562
(7 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู281)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2562)

พิธีเปิดสวดมนต์ไหว้พระ
(7 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู276)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ประจำสัปดาห์
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู358)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2562)

ถวายเทียนพรรษา
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู357)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2562)

มารยาทไทย ฝึกการกราบพระ
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู401)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2562)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู386)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2562)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู392)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู389)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์
(11 กันยายน 2562)

(เปิดดู415)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมนำวัดสู่โรงเรียน เนื่องในวันธรรมสวนะ เทศกาลเข้าพรรษา
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู407)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/อบรมคุณธรรม
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู391)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู390)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู402)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา)
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู444)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมค่ายคุณธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู433)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2562)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต
(2 กันยายน 2562)

(เปิดดู517)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2562)

ไหว้พระสวดมนต์ประจำวันศุกร์
(1 กันยายน 2562)

(เปิดดู543)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู