วีดีโอโรงเรียน

 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2562
https://www.facebook.com/100009033722668/posts/2211711772473259/
เขียนเมื่อ 26 มิถุนายน 2562 | อ่าน 517
โดย โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ประจำสัปดาห์
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู96)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

ถวายเทียนพรรษา
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู105)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

มารยาทไทย ฝึกการกราบพระ
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู175)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู167)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู181)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

กิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู187)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์
(11 กันยายน 2562)

(เปิดดู221)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

กิจกรรมนำวัดสู่โรงเรียน เนื่องในวันธรรมสวนะ เทศกาลเข้าพรรษา
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู238)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/อบรมคุณธรรม
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู224)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู227)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู227)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา)
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู316)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

กิจกรรมค่ายคุณธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู321)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต
(2 กันยายน 2562)

(เปิดดู346)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

ไหว้พระสวดมนต์ประจำวันศุกร์
(1 กันยายน 2562)

(เปิดดู348)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

สูตรคูณฝึกสมาธิ
(28 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู382)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมมัคนายกน้อย และท่องสรภัญญะศีล ๕
(26 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู375)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2562)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู386)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู398)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)

กิจกรรมโณงเรียนวิถีพุทธเตรียมประเมิน
(16 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู392)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู