วีดีโอโรงเรียน

 
ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
https://www.facebook.com/auttawit.ratleartlop/videos/2031359433557914/?t=8
เขียนเมื่อ 12 กันยายน 2561 | อ่าน 138
โดย โรงเรียนวัดสันทราย

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู120)( เปิดล่าสุด21 มกราคม 2562)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู94)( เปิดล่าสุด21 มกราคม 2562)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู149)( เปิดล่าสุด21 มกราคม 2562)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู129)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2562)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู140)( เปิดล่าสุด19 มกราคม 2562)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู138)( เปิดล่าสุด21 มกราคม 2562)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู157)( เปิดล่าสุด21 มกราคม 2562)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู183)( เปิดล่าสุด21 มกราคม 2562)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู139)( เปิดล่าสุด19 มกราคม 2562)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู158)( เปิดล่าสุด19 มกราคม 2562)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู95)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู119)( เปิดล่าสุด19 มกราคม 2562)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู138)( เปิดล่าสุด20 มกราคม 2562)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู120)( เปิดล่าสุด21 มกราคม 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู137)( เปิดล่าสุด20 มกราคม 2562)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู130)( เปิดล่าสุด19 มกราคม 2562)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู124)( เปิดล่าสุด21 มกราคม 2562)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู122)( เปิดล่าสุด19 มกราคม 2562)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู168)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2562)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู157)( เปิดล่าสุด21 มกราคม 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู