วีดีโอโรงเรียน

 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
เขียนเมื่อ 15 สิงหาคม 2561 | อ่าน 143
โดย โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ

อบรมจริยธรรม
(22 มกราคม 2562)

(เปิดดู90)( เปิดล่าสุด26 มีนาคม 2562)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู254)( เปิดล่าสุด26 มีนาคม 2562)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู164)( เปิดล่าสุด26 มีนาคม 2562)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู220)( เปิดล่าสุด26 มีนาคม 2562)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู189)( เปิดล่าสุด26 มีนาคม 2562)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู195)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2562)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู198)( เปิดล่าสุด26 มีนาคม 2562)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู239)( เปิดล่าสุด26 มีนาคม 2562)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู228)( เปิดล่าสุด26 มีนาคม 2562)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู179)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2562)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู197)( เปิดล่าสุด26 มีนาคม 2562)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู134)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู143)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2562)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู177)( เปิดล่าสุด26 มีนาคม 2562)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู154)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู184)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2562)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู163)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2562)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู155)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2562)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู163)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2562)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู207)( เปิดล่าสุด26 มีนาคม 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู