วีดีโอโรงเรียน
 
คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
https://youtu.be/SWObgWbADcY
เขียนเมื่อ 15 สิงหาคม 2561 | อ่าน 328
โดย โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ

สรุปการอบรมโครงการเยาวสตรีผู้นำความดีสากล.ล้านนา

(เปิดดู486)

กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน1 (สพป.บร.1) จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

(เปิดดู557)

กิจกรรมธรรมเบิกบาน

(เปิดดู552)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ตอนเย็นก่อนกลับบ้าน

(เปิดดู574)

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล

(เปิดดู782)

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล

(เปิดดู766)

วันเข้าพรรษา

(เปิดดู766)

สรุปกิจกรรมอบรมธรรมะ 2562

(เปิดดู794)

พิธีเปิดสวดมนต์ไหว้พระ

(เปิดดู762)

กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ประจำสัปดาห์

(เปิดดู743)

ถวายเทียนพรรษา

(เปิดดู746)

มารยาทไทย ฝึกการกราบพระ

(เปิดดู821)

มารยาทไทย

(เปิดดู809)

มารยาทไทย

(เปิดดู820)

กิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด

(เปิดดู811)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์

(เปิดดู870)

กิจกรรมนำวัดสู่โรงเรียน เนื่องในวันธรรมสวนะ เทศกาลเข้าพรรษา

(เปิดดู908)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/อบรมคุณธรรม

(เปิดดู889)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์

(เปิดดู903)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์

(เปิดดู903)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
E-mail: stain2548@hotmail.com
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th