วีดีโอโรงเรียน

 
โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
เขียนเมื่อ 14 สิงหาคม 2561 | อ่าน 169
โดย โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน

อบรมจริยธรรม
(22 มกราคม 2562)

(เปิดดู57)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู179)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู134)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู193)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู169)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู172)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู174)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู209)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2562)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู209)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู159)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู183)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู114)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู134)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู163)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู141)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู169)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2562)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู149)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู140)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2562)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู146)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2562)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู191)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู