วีดีโอโรงเรียน

 
ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
เขียนเมื่อ 14 สิงหาคม 2561 | อ่าน 130
โดย โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู113)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2562)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู92)( เปิดล่าสุด19 มกราคม 2562)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู148)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2562)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู129)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2562)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู140)( เปิดล่าสุด19 มกราคม 2562)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู137)( เปิดล่าสุด17 มกราคม 2562)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู155)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2562)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู182)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2562)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู138)( เปิดล่าสุด19 มกราคม 2562)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู157)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2562)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู95)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู118)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู134)( เปิดล่าสุด19 มกราคม 2562)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู119)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู136)( เปิดล่าสุด19 มกราคม 2562)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู130)( เปิดล่าสุด19 มกราคม 2562)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู123)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2562)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู122)( เปิดล่าสุด19 มกราคม 2562)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู168)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2562)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู156)( เปิดล่าสุด17 มกราคม 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู