วีดีโอโรงเรียน

 
ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
เขียนเมื่อ 14 สิงหาคม 2561 | อ่าน 93
โดย โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู20)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2561)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู15)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2561)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู75)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2561)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู80)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2561)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู72)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2561)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู75)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2561)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู85)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2561)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู100)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2561)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู90)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2561)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู119)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2561)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู60)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2561)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู77)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2561)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู84)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2561)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู74)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู80)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2561)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู93)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2561)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู84)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2561)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู80)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2561)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู120)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู114)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู