วีดีโอโรงเรียน

 
กิจกรรมนั่งสมาธิ
เขียนเมื่อ 9 กรกฎาคม 2561 | อ่าน 110
โดย โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู4)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2561)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู4)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2561)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู70)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2561)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู74)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2561)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู67)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2561)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู70)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2561)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู81)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2561)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู96)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2561)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู87)( เปิดล่าสุด15 พฤศจิกายน 2561)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู114)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2561)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู56)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2561)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู75)( เปิดล่าสุด14 พฤศจิกายน 2561)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู80)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2561)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู70)( เปิดล่าสุด14 พฤศจิกายน 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู77)( เปิดล่าสุด14 พฤศจิกายน 2561)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู84)( เปิดล่าสุด14 พฤศจิกายน 2561)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู82)( เปิดล่าสุด15 พฤศจิกายน 2561)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู74)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2561)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู116)( เปิดล่าสุด15 พฤศจิกายน 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู110)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู