วีดีโอโรงเรียน

 
กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
เขียนเมื่อ 21 มิถุนายน 2561 | อ่าน 84
โดย โรงเรียนบ้านหนองไผ่

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู9)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2561)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู8)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2561)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู9)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู16)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2561)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู24)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2561)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู28)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู33)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2561)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู37)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2561)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู34)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู47)( เปิดล่าสุด20 กันยายน 2561)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู45)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู42)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู42)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู52)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู35)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2561)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู35)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู79)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู72)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู84)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู105)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู