วีดีโอโรงเรียน

 
กิจกรรมฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ทุกวันศุกร์
เขียนเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 | อ่าน 134
โดย โรงเรียนวัดป่าตัน

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู37)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู31)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู37)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู37)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู43)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู53)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู59)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู66)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู40)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2561)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู55)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2561)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู58)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2561)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู49)( เปิดล่าสุด9 ตุลาคม 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู52)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู62)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู50)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู46)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2561)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู92)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู86)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู98)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2561)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู117)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู