วีดีโอโรงเรียน

 
กิจกรรมฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ทุกวันศุกร์
เขียนเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 | อ่าน 94
โดย โรงเรียนวัดป่าตัน

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู4)( เปิดล่าสุด20 สิงหาคม 2561)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู4)( เปิดล่าสุด19 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู2)( เปิดล่าสุด15 สิงหาคม 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู5)( เปิดล่าสุด19 สิงหาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู6)( เปิดล่าสุด19 สิงหาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู5)( เปิดล่าสุด19 สิงหาคม 2561)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู4)( เปิดล่าสุด15 สิงหาคม 2561)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู41)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู47)( เปิดล่าสุด20 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู57)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู82)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู89)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2561)

สวดมนต์ธัมมจักรกัปวัตนสูตร
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู68)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ทุกวันศุกร์
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู94)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมวันวิสาขบูชาปีการศึกษา2561
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู90)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2561)

บ้านทุ่งยาว นั่งสมาธิ
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู88)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู71)( เปิดล่าสุด20 สิงหาคม 2561)

เข้าแถวเคารพธงชาติ
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู57)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2561)

อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู65)( เปิดล่าสุด20 สิงหาคม 2561)

วันวิสาขบูชา
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู45)( เปิดล่าสุด19 สิงหาคม 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู