วีดีโอโรงเรียน

 
เข้าแถวเคารพธงชาติ
เขียนเมื่อ 11 มิถุนายน 2561 | อ่าน 56
โดย โรงเรียนผดุงนารี

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู3)( เปิดล่าสุด19 สิงหาคม 2561)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู4)( เปิดล่าสุด19 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู2)( เปิดล่าสุด15 สิงหาคม 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู5)( เปิดล่าสุด19 สิงหาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู6)( เปิดล่าสุด19 สิงหาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู5)( เปิดล่าสุด19 สิงหาคม 2561)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู4)( เปิดล่าสุด15 สิงหาคม 2561)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู41)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู46)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู57)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู81)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู85)( เปิดล่าสุด19 สิงหาคม 2561)

สวดมนต์ธัมมจักรกัปวัตนสูตร
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู66)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ทุกวันศุกร์
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู92)( เปิดล่าสุด19 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมวันวิสาขบูชาปีการศึกษา2561
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู88)( เปิดล่าสุด19 สิงหาคม 2561)

บ้านทุ่งยาว นั่งสมาธิ
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู86)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู69)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

เข้าแถวเคารพธงชาติ
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู56)( เปิดล่าสุด19 สิงหาคม 2561)

อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู64)( เปิดล่าสุด19 สิงหาคม 2561)

วันวิสาขบูชา
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู45)( เปิดล่าสุด19 สิงหาคม 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู