วีดีโอโรงเรียน

 
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนสังคมวิทยา จังหวัดหนองคาย
เขียนเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน 267
โดย โรงเรียนสังคมวิทยา

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู60)( เปิดล่าสุด19 ธันวาคม 2561)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู58)( เปิดล่าสุด19 ธันวาคม 2561)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู120)( เปิดล่าสุด19 ธันวาคม 2561)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู106)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู112)( เปิดล่าสุด19 ธันวาคม 2561)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู110)( เปิดล่าสุด19 ธันวาคม 2561)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู123)( เปิดล่าสุด19 ธันวาคม 2561)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู136)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู113)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู142)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู79)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู105)( เปิดล่าสุด19 ธันวาคม 2561)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู110)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู98)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู105)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู111)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู104)( เปิดล่าสุด19 ธันวาคม 2561)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู95)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู142)( เปิดล่าสุด19 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู138)( เปิดล่าสุด15 ธันวาคม 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู