วีดีโอโรงเรียน

 
ความสุขของการออม
เขียนเมื่อ 1 มกราคม 2561 | อ่าน 468
โดย โรงเรียนพิบูลอุปภัมภ์

อบรมจริยธรรม
(22 มกราคม 2562)

(เปิดดู128)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู333)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู191)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู255)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู217)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู221)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู220)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู267)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู250)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู197)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2562)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู222)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู150)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู156)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2562)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู201)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู172)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู203)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู181)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู170)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู177)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู224)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู