วีดีโอโรงเรียน

 
ความสุขของการออม
เขียนเมื่อ 1 มกราคม 2561 | อ่าน 35
โดย โรงเรียนพิบูลอุปภัมภ์

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู35)( เปิดล่าสุด23 มกราคม 2561)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู154)( เปิดล่าสุด23 มกราคม 2561)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู162)( เปิดล่าสุด23 มกราคม 2561)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู163)( เปิดล่าสุด23 มกราคม 2561)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู162)( เปิดล่าสุด21 มกราคม 2561)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู293)( เปิดล่าสุด23 มกราคม 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู214)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู213)( เปิดล่าสุด23 มกราคม 2561)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู241)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2561)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู434)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2561)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู238)( เปิดล่าสุด21 มกราคม 2561)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู224)( เปิดล่าสุด21 มกราคม 2561)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู284)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2561)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู208)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2561)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู221)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2561)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู198)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2561)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู190)( เปิดล่าสุด21 มกราคม 2561)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู161)( เปิดล่าสุด23 มกราคม 2561)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู145)( เปิดล่าสุด21 มกราคม 2561)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู145)( เปิดล่าสุด21 มกราคม 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู