วีดีโอโรงเรียน

 
ความสุขของการออม
เขียนเมื่อ 1 มกราคม 2561 | อ่าน 222
โดย โรงเรียนพิบูลอุปภัมภ์

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนสังคมวิทยา จังหวัดหนองคาย
(26 กุมภาพันธ์ 2561)

(เปิดดู118)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2561)

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู222)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2561)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู325)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2561)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู327)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2561)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู362)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2561)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู326)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2561)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู493)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู380)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู335)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2561)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู351)( เปิดล่าสุด17 เมษายน 2561)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู552)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2561)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู329)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2561)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู350)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2561)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู382)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2561)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู341)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2561)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู339)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2561)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู339)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2561)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู294)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2561)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู286)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2561)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู233)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู