วีดีโอโรงเรียน

 
สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
เขียนเมื่อ 29 กันยายน 2560 | อ่าน 443
โดย โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู2)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2561)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู2)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2561)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู2)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2561)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู10)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2561)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู17)( เปิดล่าสุด16 กันยายน 2561)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู20)( เปิดล่าสุด16 กันยายน 2561)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู28)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2561)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู31)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2561)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู30)( เปิดล่าสุด16 กันยายน 2561)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู45)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2561)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู41)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2561)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู39)( เปิดล่าสุด16 กันยายน 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู38)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2561)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู46)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2561)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู32)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2561)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู30)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2561)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู76)( เปิดล่าสุด16 กันยายน 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู68)( เปิดล่าสุด16 กันยายน 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู82)( เปิดล่าสุด18 กันยายน 2561)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู104)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู