วีดีโอโรงเรียน

 
ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
เขียนเมื่อ 30 สิงหาคม 2560 | อ่าน 263
โดย โรงเรียนวัดคลองห้า

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู87)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู201)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู206)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู216)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู203)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู369)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู263)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู257)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู276)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู459)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู257)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู258)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู302)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู237)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู252)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู230)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู215)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู192)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2561)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู162)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู180)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู