วีดีโอโรงเรียน

 
ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
เขียนเมื่อ 30 สิงหาคม 2560 | อ่าน 126
โดย โรงเรียนวัดคลองห้า

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู67)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู72)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู74)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู71)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู196)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู127)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู126)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู145)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู387)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู195)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู179)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู243)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู161)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู181)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู152)( เปิดล่าสุด13 พฤศจิกายน 2560)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู153)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู109)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู101)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู100)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

กิจกรรมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต สายที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
(22 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู112)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู