วีดีโอโรงเรียน

 
กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
เขียนเมื่อ 25 สิงหาคม 2560 | อ่าน 544
โดย โรงเรียนพิบูลอุปภัมภ์

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู60)( เปิดล่าสุด13 พฤศจิกายน 2561)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู61)( เปิดล่าสุด13 พฤศจิกายน 2561)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู58)( เปิดล่าสุด13 พฤศจิกายน 2561)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู56)( เปิดล่าสุด13 พฤศจิกายน 2561)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู68)( เปิดล่าสุด13 พฤศจิกายน 2561)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู86)( เปิดล่าสุด13 พฤศจิกายน 2561)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู79)( เปิดล่าสุด13 พฤศจิกายน 2561)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู103)( เปิดล่าสุด13 พฤศจิกายน 2561)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู52)( เปิดล่าสุด12 พฤศจิกายน 2561)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู72)( เปิดล่าสุด12 พฤศจิกายน 2561)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู75)( เปิดล่าสุด12 พฤศจิกายน 2561)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู68)( เปิดล่าสุด12 พฤศจิกายน 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู75)( เปิดล่าสุด12 พฤศจิกายน 2561)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู82)( เปิดล่าสุด12 พฤศจิกายน 2561)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู79)( เปิดล่าสุด12 พฤศจิกายน 2561)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู69)( เปิดล่าสุด12 พฤศจิกายน 2561)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู113)( เปิดล่าสุด12 พฤศจิกายน 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู106)( เปิดล่าสุด12 พฤศจิกายน 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู116)( เปิดล่าสุด12 พฤศจิกายน 2561)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู136)( เปิดล่าสุด12 พฤศจิกายน 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู