วีดีโอโรงเรียน

 
กิจกรรมวันภาษาไทย
https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94-382502511950131/videos/?ref=page_internal
เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2560 | อ่าน 195
โดย โรงเรียนวัดไผ่ขาด

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู67)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู72)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู73)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู71)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู196)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู127)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู125)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู145)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู387)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู195)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู179)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู242)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู160)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู180)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู152)( เปิดล่าสุด13 พฤศจิกายน 2560)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู152)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู108)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู100)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู100)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

กิจกรรมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต สายที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
(22 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู112)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู