วีดีโอโรงเรียน

 
กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
https://www.facebook.com/bnr020?fref=nf&pnref=story
เขียนเมื่อ 29 มิถุนายน 2560 | อ่าน 278
โดย โรงเรียนบ้านหนองร่ม

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู22)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู142)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู154)( เปิดล่าสุด14 มกราคม 2561)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู150)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู154)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู280)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู206)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู206)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู233)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2561)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู427)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2561)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู229)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู220)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู278)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู198)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2561)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู213)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู190)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2561)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู184)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู150)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู137)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู140)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู