วีดีโอโรงเรียน

 
กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
https://www.facebook.com/bnr020?fref=nf&pnref=story
เขียนเมื่อ 29 มิถุนายน 2560 | อ่าน 345
โดย โรงเรียนบ้านหนองร่ม

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนสังคมวิทยา จังหวัดหนองคาย
(26 กุมภาพันธ์ 2561)

(เปิดดู69)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2561)

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู170)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2561)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู271)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2561)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู274)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2561)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู292)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2561)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู275)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2561)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู444)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู334)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู297)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2561)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู316)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2561)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู508)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2561)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู296)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2561)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู299)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2561)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู345)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2561)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู288)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2561)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู296)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2561)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู290)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2561)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู255)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2561)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู247)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2561)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู202)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู