วีดีโอโรงเรียน

 
ดนตรีดุริยางค์
เขียนเมื่อ 29 มิถุนายน 2560 | อ่าน 448
โดย โรงเรียนบ้านนาคลอง

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู44)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2561)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู39)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2561)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู39)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2561)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู40)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2561)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู46)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2561)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู62)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2561)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู60)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2561)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู77)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2561)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู41)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2561)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู58)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2561)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู62)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู51)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู56)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู64)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู59)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2561)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู51)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู96)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู88)( เปิดล่าสุด20 ตุลาคม 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู102)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2561)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู122)( เปิดล่าสุด20 ตุลาคม 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู