วีดีโอโรงเรียน

 
โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
เขียนเมื่อ 7 ธันวาคม 2559 | อ่าน 106
โดย โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
(7 ธันวาคม 2559)

(เปิดดู106)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(25 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู159)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

โรงเรียนคลองกันยา_พระราชาผู้ทรงธรรม_ ธ สถิตดวงใจไทยชั่วนิรันดร์ ฉันเกิดใน รัชกาลที่ ๙
(23 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู129)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
(15 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู114)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
(19 กันยายน 2559)

(เปิดดู193)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

เจริญสมาธิ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู232)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู240)( เปิดล่าสุด26 กุมภาพันธ์ 2560)

ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู236)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2559
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู181)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

กุดไผ่
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู156)( เปิดล่าสุด26 กุมภาพันธ์ 2560)

หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเมืองไทยของเรา
(9 กันยายน 2559)

(เปิดดู170)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

เพลงสมาธิ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู170)( เปิดล่าสุด25 กุมภาพันธ์ 2560)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู110)( เปิดล่าสุด25 กุมภาพันธ์ 2560)

นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงงานวันแม่แห่งชาติ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู92)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

มารยาทไทย
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู80)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

หนังสั้น เรื่อง ธรรมะนูญชีวิต
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู90)( เปิดล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2560)

ทดลองส่งวีดิโอ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู83)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

บทถวายเทียนพรรษา
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู80)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

แนะนำโรงเรียน
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู87)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

กิจกรรม "จิตเป็นสุข"
(3 กันยายน 2559)

(เปิดดู85)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู