วีดีโอโรงเรียน

 
โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
เขียนเมื่อ 7 ธันวาคม 2559 | อ่าน 388
โดย โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู79)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2561)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู195)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2561)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู199)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2561)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู211)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2561)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู194)( เปิดล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2561)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู361)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู257)( เปิดล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู252)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2561)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู272)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2561)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู453)( เปิดล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2561)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู252)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2561)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู252)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2561)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู297)( เปิดล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2561)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู232)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2561)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู248)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2561)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู223)( เปิดล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2561)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู209)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2561)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู183)( เปิดล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2561)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู157)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2561)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู170)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู