วีดีโอโรงเรียน

 
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
เขียนเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน 422
โดย โรงเรียนบ้านตะเคียน

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู38)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2560)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู45)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2560)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู50)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2560)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู54)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2560)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู244)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2560)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู149)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2560)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู143)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2560)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู164)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2560)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู124)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู140)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2560)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู120)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู119)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2560)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู77)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2560)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู68)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2560)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู73)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2560)

กิจกรรมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต สายที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
(22 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู81)( เปิดล่าสุด20 กันยายน 2560)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู84)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

กิจกรรมคนดีวิถึพุทธ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู66)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

วันบุญรร.ธีราศรมสุราษฏร์
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู79)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

โครงการ "ค่ายคุณธรรมนำวิถี 4.0" โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
(20 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู88)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู