วีดีโอโรงเรียน

 
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
เขียนเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน 267
โดย โรงเรียนบ้านตะเคียน

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
(7 ธันวาคม 2559)

(เปิดดู171)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2560)

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(25 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู267)( เปิดล่าสุด26 เมษายน 2560)

โรงเรียนคลองกันยา_พระราชาผู้ทรงธรรม_ ธ สถิตดวงใจไทยชั่วนิรันดร์ ฉันเกิดใน รัชกาลที่ ๙
(23 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู175)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2560)

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
(15 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู169)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2560)

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
(19 กันยายน 2559)

(เปิดดู251)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2560)

เจริญสมาธิ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู290)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2560)

เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู303)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2560)

ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู297)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2560)

ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2559
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู200)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

กุดไผ่
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู180)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเมืองไทยของเรา
(9 กันยายน 2559)

(เปิดดู194)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

เพลงสมาธิ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู190)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2560)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู128)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงงานวันแม่แห่งชาติ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู117)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

มารยาทไทย
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู96)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

หนังสั้น เรื่อง ธรรมะนูญชีวิต
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู114)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2560)

ทดลองส่งวีดิโอ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู105)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

บทถวายเทียนพรรษา
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู101)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

แนะนำโรงเรียน
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู104)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

กิจกรรม "จิตเป็นสุข"
(3 กันยายน 2559)

(เปิดดู106)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู