วีดีโอโรงเรียน

 
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
เขียนเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน 387
โดย โรงเรียนบ้านตะเคียน

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู45)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู51)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู44)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู46)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2560)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู46)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2560)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู55)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2560)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู45)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2560)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู44)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2560)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู28)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู23)( เปิดล่าสุด23 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู37)( เปิดล่าสุด23 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต สายที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
(22 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู37)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู44)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมคนดีวิถึพุทธ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู32)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2560)

วันบุญรร.ธีราศรมสุราษฏร์
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู43)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

โครงการ "ค่ายคุณธรรมนำวิถี 4.0" โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
(20 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู39)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู46)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2560)

คณะครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู45)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู44)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2560)

22/7/2559 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู35)( เปิดล่าสุด22 กรกฎาคม 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู